Om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren verwerken wij persoons- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden door ons betrokkenen via onze website of op andere wijze aangeleverd.

Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die ons toegestuurd worden bij het aanmaken van accounts, factuurgegevens of de gegevens die ingevuld worden op (contact)formulieren. De betreffende gegevens worden uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden opgeslagen en gebruikt.

Persoons- en bedrijfsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij zullen uw persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens niet ter beschikking stellen aan derden behalve indien zulks voortvloeit uit de normale bedrijfsvoering. Hieronder verstaan wij onder andere het inwinnen van financiële informatie en informatie aangaande de reputatie en integriteit van personen en organisaties. Wij zullen nimmer informatie aan derden verkopen en wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Voor zo ver via onze websites toegang kan worden verkregen tot persoons- of bedrijfsgegevens is het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden vereist. Dit heeft tot doel om te voorkomen dat derden ongeautoriseerd toegang tot deze informatie verkrijgen en informatie kunnen opvragen, toevoegen of verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen zonder daarover specifiek te communiceren. 

Cookies

Cookie zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder “sessie cookies” en “permanente cookies”. Voor zo ver er “sessie cookies” worden geplaatst worden deze automatisch van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser af sluit. “Permanente cookies” blijven op uw computer staan, ook na het afsluiten van uw webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele telefoon wordt deze cookie herkend. U kunt cookies op uw computer blokkeren via de privacy instelling van de webbrowser die u gebruikt.

IP-adres

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u geen gebruik van internet maken. Uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze maatregelen heeft onder andere tot doel de integriteit van de gegevensverstrekking te bewaken.

Identiteit

Dit Privacy Statement behoort bij Mol Stapelfinancieren. Wij zijn gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63181657. Voor privacy gerelateerde vragen kunt u gebruik maken van de contact gegevens vermeld in deze website. Dit geldt eveneens voor inzage van de door u verstrekte informatie die in onze systemen is verwerkt en de mogelijkheid om hierin correcties aan te willen brengen.

Mol Stapelfinancieren heeft samenwerkingsverbanden met meerdere alternatieve financiers en de kennis van zaken om voor jou de juiste keuze te maken en om een op maat gesneden offerte te verkrijgen.

Dit zeggen mijn cliënten

Johan is een collega ondernemer met ruime werkervaring op het gebied van zakelijk financieren. Hij werkt hard en is betrokken bij zijn klanten. Hij weet goed in te spelen op de vele nieuwe aanbieders (kent de weg) en brengt indien nodig verschillende partijen bij elkaar om zo te komen tot een totaaloplossing voor zijn klant. Indien nodig gaat hij tot het uiterste en schroomt daarbij niet om collega financieringsspecialisten en of financiers op te zoeken om te sparren over mogelijke oplossingsrichtingen.
Richard Halters

With great enthusiasm, deep knowledge and challenging creativity Johan has always been able to find the best finance solution for me as a real estate client. This entrepreneurial spirit will be Johan's unique selling point towards his future clients in a world where the financial system seems to be merely interested in assessing risks. I look forward to doing business together with Johan in the near future.
Robert van Ieperen

Zeer tevreden zoals Johan onze financieringen regelt
Jörg Böhnke

Johan is ertoe in staat om met zijn cliënten en hun relaties tot de kern van het vraagstuk te komen. Daarin weet Johan dan de hulpvraag van de financieringsbehoeftige te koppelen aan de beschikbare kapitalen. Let bij Johan eens op zijn intrinsieke motivatie en je zal ontdekken waar zijn drive om jou te helpen zit!
Jasper van Ginneken

Johan is een gedreven ondernemer die met weinig informatie een spitsvondige bedrijfsanalyse kan maken, die duidelijkheid geeft over de financiële mogelijkheden van de organisatie.
Victor Benjamins