Contact
Neem contact op met Stapelfinancieren, wat kunnen wij voor u betekenen?
financieren, crowdfunding, bancaire financiering, financieren Breda, financieren Bavel, Stapelfinancieren
18918
page-template,page-template-contact-page,page-template-contact-page-php,page,page-id-18918,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image

Contact

u hoort snel van ons

BEZOEKADRES

Jacoba van Heinsbergstraat 28
4854 EJ Bavel

TELEFOON

+31 (0)6 517 495 87

E-MAIL

johan@molstapelfinancieren.nl

Contact

Bank
IBAN: NL.38.KNAB.0726904902
Kamer van Koophandel
KvK: 63181657
Btw-nummer
BTW: NL001527270B28

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Onze voorwaarden

van Mol Stapelfinancieren
Disclaimer

Wij zijn gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63181657. Op alle diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In deze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met onze algemene voorwaarden en de onderstaande bepalingen. Op rechtsverhoudingen die ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van deze site zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site en aanvaarden daarvoor ook geen aansprakelijkheid.

 

Informatie op deze site
Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij streven er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar op deze website eventueel wordt verwezen en/of die door derden op deze website is geplaatst en/of van derden afkomstig is.

Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door online verzending van gegevens aan en door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Behoudens indien en voor zo ver anders vermeld zijn alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, bij ons in eigendom of licentie en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Eventuele verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet ons eigendom zijn, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor virussen en/of andere gebruiksbeperkingen die worden overgebracht en/of worden geactiveerd door gebruikmaking van deze website.

 

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

Om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren verwerken wij persoons- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden door ons betrokkenen via onze website of op andere wijze aangeleverd.

Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die ons toegestuurd worden bij het aanmaken van accounts, factuurgegevens of de gegevens die ingevuld worden op (contact)formulieren. De betreffende gegevens worden uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden opgeslagen en gebruikt.

Persoons- en bedrijfsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij zullen uw persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens niet ter beschikking stellen aan derden behalve indien zulks voortvloeit uit de normale bedrijfsvoering. Hieronder verstaan wij onder andere het inwinnen van financiële informatie en informatie aangaande de reputatie en integriteit van personen en organisaties. Wij zullen nimmer informatie aan derden verkopen en wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Voor zo ver via onze websites toegang kan worden verkregen tot persoons- of bedrijfsgegevens is het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden vereist. Dit heeft tot doel om te voorkomen dat derden ongeautoriseerd toegang tot deze informatie verkrijgen en informatie kunnen opvragen, toevoegen of verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen zonder daarover specifiek te communiceren.

 

Cookies
Cookie zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder “sessie cookies” en “permanente cookies”. Voor zo ver er “sessie cookies” worden geplaatst worden deze automatisch van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser af sluit. “Permanente cookies” blijven op uw computer staan, ook na het afsluiten van uw webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele telefoon wordt deze cookie herkend. U kunt cookies op uw computer blokkeren via de privacy instelling van de webbrowser die u gebruikt.

 

IP-adres
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u geen gebruik van internet maken. Uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze maatregelen heeft onder andere tot doel de integriteit van de gegevensverstrekking te bewaken.

 

Identiteit
Dit Privacy Statement behoort bij Mol Stapelfinancieren. Wij zijn gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63181657. Voor privacy gerelateerde vragen kunt u gebruik maken van de contact gegevens vermeld in deze website. Dit geldt eveneens voor inzage van de door u verstrekte informatie die in onze systemen is verwerkt en de mogelijkheid om hierin correcties aan te willen brengen.

Algemene voorwaarden