Financiering Commercieel Vastgoed

Mol Stapelfinancieren maakt voor financiering commercieel vastgoed onderscheid in de volgende typen vastgoedfinancieringen:

  • De beleggingsfinanciering
  • De bouwfinanciering
  • De grondfinanciering
  • De handelsfinanciering
  • Uitpondfinanciering

Wil je een object voor één van deze doelen kopen en/of ontwikkelen dan zijn er diverse mogelijkheden om dit (gestapeld) te financieren. Er bestaan verschillende soorten leningen die worden gebruikt om vastgoed te financieren, maar welke is voor jou de juiste keuze?

Mol Stapelfinancieren neemt met jou je investeringsplan door om zo de haalbaarheid hiervan te beoordelen en de juiste keuze te maken. Hoe zijn de investeringen opgebouwd, wat is het beoogde gebruik van het vastgoed en hoeveel bedraagt de verwachte huurstroom en/of verkoopopbrengst ? Aspecten die door ons worden doorgerekend om tot een goed doordacht plan te komen.
Mol Stapelfinancieren heeft samenwerkingsverbanden met meerdere financiers (reguliere banken en specifieke vastgoedfinanciers) en de kennis van zaken op vastgoedgebied om voor jou de juiste keuze te maken en om een op maat gesneden offerte te verkrijgen.
Omdat financiers steeds terughoudender worden, is creativiteit steeds meer een must waardoor het stapelen van financieringen vaak de meest voor de hand liggende oplossing is om de financiering geregeld te krijgen.

Dit zeggen mijn cliënten

Johan is een collega ondernemer met ruime werkervaring op het gebied van zakelijk financieren. Hij werkt hard en is betrokken bij zijn klanten. Hij weet goed in te spelen op de vele nieuwe aanbieders (kent de weg) en brengt indien nodig verschillende partijen bij elkaar om zo te komen tot een totaaloplossing voor zijn klant. Indien nodig gaat hij tot het uiterste en schroomt daarbij niet om collega financieringsspecialisten en of financiers op te zoeken om te sparren over mogelijke oplossingsrichtingen.
Richard Halters

With great enthusiasm, deep knowledge and challenging creativity Johan has always been able to find the best finance solution for me as a real estate client. This entrepreneurial spirit will be Johan's unique selling point towards his future clients in a world where the financial system seems to be merely interested in assessing risks. I look forward to doing business together with Johan in the near future.
Robert van Ieperen

Zeer tevreden zoals Johan onze financieringen regelt
Jörg Böhnke

Johan is ertoe in staat om met zijn cliënten en hun relaties tot de kern van het vraagstuk te komen. Daarin weet Johan dan de hulpvraag van de financieringsbehoeftige te koppelen aan de beschikbare kapitalen. Let bij Johan eens op zijn intrinsieke motivatie en je zal ontdekken waar zijn drive om jou te helpen zit!
Jasper van Ginneken

Johan is een gedreven ondernemer die met weinig informatie een spitsvondige bedrijfsanalyse kan maken, die duidelijkheid geeft over de financiële mogelijkheden van de organisatie.
Victor Benjamins